inn-main

Aftalevilkår – Catering

Minimumsantal og pris
Minimum 10 kuverter (med mindre andet er opgivet under menuen), alle priser er opgivet pr. kuvert inkl. moms. Forudbestilling er nødvendig. NB! Slagterens brunchbuffet, minimum 15 kuverter.

Svarfrist og ændringer
Endeligt kuvertantal skal meddeles senest 10 dage før arrangementsdato. Antallet af kuverter kan maksimalt nedjusteres 50%. Betaling skal være Slagter Stig & Co. i hænde før levering/afhentning af det bestilte. Betalingsfrist fremgår af faktura.

Accept
Ordrebekræftelsen anses som værende en gyldig aftale efter dansk ret. Såfremt køber ikke anerkender de anførte aftalevilkår – eller er af den opfattelse, at der er tale om en fejl – skal køber inden 24 timer efter fremsendelsen af ordrebekræftelsen give skriftlig meddelelse herom.

Afhentning
Maden skal afhentes på dagen, tidspunkt ifølge nærmere aftale.

Levering
Levering kun ifølge nærmere og forudgående aftale. Postnummer 4600 Køge: 150 kr. inkl. moms. Øvrige postnumre inden for en radius af 10 km fra Carlsensvej 8, 4600 Køge: 200 kr. inkl. moms. Øvrige postnumre mere end 10 km fra Carlsensvej 8, 4600 Køge: kontakt os for nærmere aftale.

Modtagelse
Det varme leveres i varmt i termokasse – fade følger med.
Det kolde leveres i skåle og fade klar til servering.

Returnering af service
Udlånt service, termo-, og transportkasser skal tilbageleveres i rengjort stand. Der pålægges kr. 5 for hver ikke rengjort del. Den udlånte service, termo-, og transportkasser skal afleveres på adressen: Carlsensvej 8, 4600 Køge i tidsrummet mellem kl. 8.00 – 18.00 (mandag lukket). Det udlånte skal returneres senest 7 dage efter arrangementsdatoen. Du skal medbringe din genpart af følgesedlen.

Genanskaffelsesprisen for den udlånte service, termo-, og transportkasser udgør kr. 1.000,00 inkl. moms. Såfremt det udlånte ikke returneres rettidigt, betragtes forfaldsdatoen for vores krav som værende overskredet, hvorfor Slagter Stig & Co. uden videre kan foretage retlig inkasso.

Betaling
Faktura fremsendes til den af dig oplyste e-mail. Faktura SKAL betales via netbank/bankoverførsel. Forfaldsdato og øvrige betalingsinformationer fremgår af faktura. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr kr. 80,00 og renter. Ved betaling efter forfaldsdato, beregnes 2% i rente pr. måned.

Anretning og tilberedning – buffet
• Forret leveres på fade klar til servering.
• Salater leveres på fade og i skåle.
• Det varme tilbehør (buffet) leveres på fade og i skåle i termokasser.
• Kød leveres i termokasser. Kødet er tilberedt og varmt, klar til udskæring.
• Dessert leveres på fade klar til servering.

Anretning og tilberedning – menuer
• Forret leveres på fade klar til servering.
• Hovedret (tilbehør) leveres varm i termokasser, klar til tallerkenanretning eller fadservering.
• Kød leveres i termokasser – tilberedt og varmt, klar til udskæring. Anrettes på tallerkner eller  fade.
• Dessert leveres på fade klar til servering.